ARTIKEL
door: District Berchem

Fruithof fietspad

De stad Antwerpen wil een fietspad aanleggen op de Fruithoflaan in Berchem om de veiligheid van de fietsers te verbeteren. Dit project maakt deel uit van de districtenfietsroute. 

Om de doorstroming van het verkeer op de Fruithoflaan te garanderen, komt er in de tweede helft van 2017 een dubbelrichtingsfietspad centraal in de groene middenberm. De stad behoudt hierbij maximaal het aantal waardevolle bomen in de straat. 

Voetgangersoversteken worden veiliger door de rijbaan plaatselijk te versmallen naar één rijstrook. Door de aanleg van het fietspad in de middenberm, blijft het autoverkeer wel over 2 x 2 rijstroken beschikken tussen de kruispunten. Ook het aantal parkeerplaatsen blijft behouden.Fietspad deel van groter netwerk

Het fietspad in de Fruithoflaan is niet enkel deel van de districtenfietsroute, maar sluit ook aan op enkele lokale fietspaden.

Aan het lichtengeregelde kruispunt met de Oogststraat/Berchemboslaan blijven de rijstroken rechtdoor en linksaf behouden. Hier kunnen voetgangers en fietsers aan de lichten veilig oversteken.

Aan de kant van de spoorlijn/Roderveldlaan komt een volwaardige aansluiting met de fiets-o-strade Antwerpen-Mechelen. Het smalle fietspad langs de spoorlijn wordt bovendien verbreed tot de breedte van de fiets-o-strade.

De steenvlakte aan het kruispunt met de Roderveldlaan wordt opgebroken en heraangelegd met bomen en veilige oversteekplaatsen. Ook de aanzet van de Roderveldlaan krijgt een groene middenberm en meer parkeerplaatsen.

Doordat de middenberm op verschillende plaatsen groter wordt, komt er zo’n 1500 m² groenberm bij met verschillende jonge bomen. Het fietspad wordt ingepast zonder bestaande waardevolle bomen te raken. In een volgende fase zal verder onderzocht worden hoe de enkele bomen die dicht bij of net op het fietspad staan, maximaal kunnen behouden worden. Enkele waardevolle bomen zullen extra in de schijnwerpers worden geplaatst met grondspots. 

 

Een voorstelling van het 'plan': PDF 1 en PDF 2

Bron: District Berchem


foto: Evie Van den Broeck